danube-limes-roman-history-map_1306x818_crop_d5ccd1aa2e

Позициониране на бранда LDL клъстер от музеи

Позиционирането на бранда „Living Danube Limes (LDL) клъстер от музеи“ беше една от основните теми на провелата се от 07 до 08.09.2021 г. Първа Международна Конференция по проект “Living Danube Limes”, по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Тя се състоя в онлайн формат, с виртуални домакини Университета в Нови Сад, Факултет по технически науки, и водещият партньор – Дунавския университет в Кремс.
Всички новини

Темата беше представена от доц. д-р Стефан Серезлиев, външен експерт към Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, който е ключов партньор по проекта и водещ на пакет „Създаване на транснационален клъстер от музеи“. Първо се конкретизира дефиницията за бранд - впечатлението, получено в съзнанието на клиента за продукта или услугата, сумата от всички материални и нематериални елементи, които правят избора му уникален. Що се отнася до бранда клъстер от музеи, то допирните точки с потенциалните клиенти са многобройни – билборди, публикации, имейли, изложения, нюзлетъри, уебсайтове, преживявания, реклама, социални медии, връзки с обществеността, търговски изложения, предаване от уста на уста и т.н. Тяхната правилна интеграция и употреба са свързани с комуникационната стратегия, план и активности. В заключение бяха подчертани перспективите за бъдещето развитие на бранда LDL клъстер от музеи:

 

  • Мултидисциплинарен подход към проблемите на комуникацията на бранда LDL клъстер от музеи по холистичен начин.
  • Изясняване на ролята на бранда римски дунавски лимес във всички допирни точки с потенциалните клиенти.
  • Създаване и/или оптимизиране на сторителинга и повествованието на марката.
  • Проучване на възможностите за стратегически комуникации в процеса на сближаване на медиите и бизнеса.
  • Проучване какви са проблемите при установяването на общи комуникационни стандарти за бранд под обща шапка и индивидуалните музейни брандове.

 

Участниците в двудневната конференция се насладиха на презентации и дискусии по много други интересни и смислени теми, като основната за самото събитие беше "Потенциала на историческия разказ за римския дунавски лимес" (римските останки в дунавския регион, археологическата и туристическата им стойност, както и свързващата им сила между съвременните национални държави). Програмата включваше дебати относно мултинационалната номинация за световно наследство на дунавския лимес (какви са предизвикателствата и прогреса), река Дунав като свързващ маршрут в Античността, опазване на паметниците и грижата за тях, римски традиции в корабостроенето, щитове на кораби и др. Няколко забележителни примера бяха разкрити от Румъния - римските граници на територията на страната; от Сърбия - корабни находки; от Хърватия - римски исторически възстановки; от Унгария - музеи, трансфер на знания и изграждане на мрежи. На конференцията присъстваха и специални гости, представящи най-новите изследвания и разкопки на Адриановия вал, сестрински проекти като ISTER и т.н.

 

Материалът е разработен в рамките на проект „Валоризиране на културното наследство и насърчаване на устойчивия туризъм, чрез съживяване на общото наследство по Дунавския лимес като основа за културен маршрут“, с акроним Living Danube Limes, по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

 

 

Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП и ЕИС).

Галерия

  • carnuntum-caretaking_122x122_crop_1141fed7b0
  • ister-project-authenticity_122x122_crop_53322a4756
  • roman-living-history-croatia-1_122x122_crop_edaee2517c
  • roman-shield-victoria-goddess_122x122_crop_affea57f71