logo_1306x818_crop_d16064c5bb

Платформата DANUrB събира добри примери за културно и историческо наследство

Платформата DANUrB е активирана и готова да обогати съдържанието си с нови, добри примери за културно и историческо наследство в крайречните региони на Дунав. Това стана ясно на третата партньорска среща, която се проведе на 26 февруари 2021 г. Тя събра онлайн повече от 60 участници от 19 партньорски организации от шест дунавски държави. Платформата вече съдържа 450 традиционни местни обичаи, забележителности и др. материални и нематериални ценности, което е резултат от реализирания проект DANUrB. Неговото продължение - проектът DANUrB+, има за цел да увеличи техния брой, да повиши популярността им и капацитета за тяхното управление.
Всички новини

Основно място в онлайн дискусията зае необходимостта от реорганизация на календара и предизвикателствата пред осъществяването на дейностите по проекта, поради влиянието, което оказва върху неговите цели и срокове, ситуацията с COVID-19. 

 

Представен беше работен вариант на Атласа DANUrB+, който ще съдържа демографски, икономически, и пространствени и морфологични карти на градовете край Дунав. Продължава набирането и на международни, трансгранични и регионални проекти за включване в т. нар. „Дунавска културна променада“.   

 

Предстои да бъдат пуснати три нови туристически тура чрез PocketGuide, които са своеобразно продължение от предишния проект DANUrB. Представен беше напредъкът по работата над филмите по проекта DANUrB+,  училищните програми и университетските проекти, сътрудничеството между заинтересованите страни и създаването на т. нар. „Етикет за качество на DANUrB+“. Показани бяха някои добри практики и сътрудничество между Унгария и Словакия - тематични паркове, ЕГТС и др. На отделен семинар беше направена демонстрация на платформата www.danurb.eu – кратко обучение как работи и какви функционалности има и как изглежда.

------------------------------------------------------------------------

Проектът DANUrB+стартира през юли 2020 г., за да активира непопулярното културно наследство и ресурси в периферията на река Дунав и граничните региони. Той е съфинансиран от Програмата за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 г. Негов краен резултат се очаква да бъде повишаване на местното развитие и международната туристическа привлекателност.

 

Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" е ключов партньор по проекта за България!

 

Текстът е разработен по проект "Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав, финансиран по програма за транснационално сътрудничество "Дунав 2014-2020". 

Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП) и Националните фондове на участващите държави.