img-1145_1306x818_crop_293f180bad

Партньорска среща и специализиран уъркшоп по проект TRANS-EDU-NET ще се проведат в Солун

Трета партньорска среща ще отбележи напредъка на транснационалния проект с акронимTRANS-EDU-NET
Всички новини

 

Трета партньорска среща ще отбележи напредъка на транснационалния проект с акронимTRANS-EDU-NET

 

Партньорска среща в рамките на проект TRANS-EDU-NET– “Транснационална образователна мрежа за младежи – нови технологии и предприемаческо мислене в областта на туризма“ , финансиран по програма за транснационално сътрудничество “INTERREG Балкани-Средиземно море 2014-2020”, ще се проведе в Солун, Гърция на 9ти ноември 2018 г.

Срещата ще бъде организирана от Солунския университет „Аристотел“, Катедра по машиностроене, Лаборатория по топлообмен и машинно инженерство, който ще представи създадената и оборудвана по проекта Стая за предприемачи. По време на срещата партньорите ще обсъдят напредъка до момента и ще обсъдят методология за разработване на интерактивни обучителни материали. Някои функционалности на ИТ решенията ще бъдат обсъдени и съгласувани между партньорите.

 

Уъркшоп за промотиране на постиженията на инициативата TRANS-EDU-NET ще се проведе в Солун

На 10 ноември 2018 г. специален уъркшоп ще въвлече в инициативата  TRANS-EDU-NET местни заинтересовани страни. По време на събитието ще бъде представен проекта и ще се обсъдят разработените анализи и препоръки от Транснационалната стратегия. Ще бъдат представени и обсъдени разработените от Гърция учебни планове.

 

Участие на партньорството TRANS-EDU-NET в местна Трудова борса/изложение

На 10 и 11 ноември 2018 г. партньорите по TRANS-EDU-NET ще участват в местна Трудова борса в рамките на Международното туристическо изложение  Philoxenia.

Мисията на  TRANS-EDU-NET партньорите е  да предложат възможности за обучение на младежи между 16-30 години за нуждите на туристическата индустрия на Балканите. Дейностите по проекта предвиждат промотиране на предприемаческото мислене между младежите, подкрепа на устойчивото развитие на туризма за създаване на по-конкурентоспособна бизнес среда.

 

Партньори по проекта

Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, България

Солунски университет „Аристотел“, Катедра по машиностроене, Гърция

АУЛЕДА – Агенция за местно икономическо развитие на регион Вльора, Албания

Община Кичево, Македония

Партньор-наблюдател: Регионална дирекция за обществено професионално образование и обучение, Вльора, Албания

 

TRANS-EDU-NET във Фейсбук 

 

Галерия

  • trans-edu-net-press-release-01112018-page-001_122x122_crop_aede7034b4