partners-in-calarasi_1306x818_crop_f97d910dde

Партньорска среща и опознавателна обиколка из свиващите се градове в източна Румъния и България по DANUrB+, 30.05.–03.06.2022 г.

Поредна партньорска среща и опознавателна обиколка по проект DANUrB+ се проведе в Румъния в рамките на един месец, между 30 май и 3 юни 2022 г. Този път беше в източната ѝ част, включвайки и ден в град Силистра, България, събирайки партньори и заинтересовани страни от 6-те нации по проекта - Унгария, Сърбия, Румъния, България, Хърватия и Словакия.
Всички новини

Партньорството се събра в столицата на Румъния – Букурещ. Тя е културният, индустриален и финансов център на страната и от атрактивния площад Унири всички участници се отправиха към Кълъраш. По пътя на юг всички се наслаждаваха на красивата природа в региона. Първата спирка беше природен парк Комана, който понастоящем е признат за влажна зона с международно значение, съгласно Рамсарската конвенция, част от европейската мрежа от защитени територии по Натура 2000, като обект за защита на птиците (SPA) и място от значение за общността (SCI). Обитаван е от много видове растения, птици, бозайници, риби, влечуги, безгръбначни и земноводни. Вътре в парка се намира „Каса Комана“ (Casa Comana), предлагаща подходящи услуги и развлечения за местната общност - приключенски парк с различни атракции като 3 вида дървесни маршрути с различна трудност между дърветата, разходки с лодка и влак, детска площадка, обиколки с електрически колички и т.н.

 

След това дойде време за посещение на една добра практика в района. Фабриката за хартия в Комана, представлявана от Асоциацията на фабриките за хартия (Moara de hârtie), е инициирала и развива самата фабрика и комплекса за занаяти в селото. Състои се от 10 творчески ателиета, базирани на стари занаяти, практикувани в румънското традиционно село, включващи тъкане на ръчен стан, обработка на тръстика, ковачество, грънчарство и керамика, дърводелство, традиционна кухня, мелничарство както и занаяти, свързани с книгопроизводство, като ръчно изработена хартия, печат и книговезване.

 

Следващият по маршрута беше музея на цивилизацията Гумелница в град Олтеница. Сградата му е построена през 1926 г. и първоначално е била предназначена за провеждане на културни събития. Колекциите на музея са се увеличили значително през годините, като днес достигат 15 500 археологически и нумизматични предмета от различни исторически периоди – Енеолит, Античност, Гумелнишката цивилизация, чиято експозиция заема голямо пространство и др.

 

На втория ден участниците се насладиха на град Кълъраш. Градът получава името си от влашките князе през 17 век, когато е станция на „конна куриерска служба“ по маршрута от Букурещ до Константинопол. Услугата се управлявала от специализирани ездачи, наречени „călărași“. Дунав граничи с града на юг и устройственият план преследва по-доброто му отваряне към водата, функционалност на речните брегове и достъпността им за обществеността. Една от атракциите е читалище Старата поща, която води началото си от 1883 г., но проектът за реставрация (2018-2020) превръща порутената сграда в уникално пространство, с информация за историята на местните обекти и хора, възможности за придобиване и развитие на практически умения за деца и младежи, лесен достъп до онлайн библиотеки, възможност на гражданите да участват в културни събития и семинари. Друга атракция е Общинският музей на Кълъраш. Сред многобройните му функционалности през историята му, включително като кметство, през 2014 г. се превръща в седалище на местния музей. Музеографската експозиция проследява, чрез предметите си, маршрута, преживян от член на общността през целия му житейски път (в бръснарницата, училището, бакалията, кафенето и др.).

 

Впоследствие дойде време да се посетят някои добри практики в региона. В село Дичисени, местната ферма и производител, „Puiu Ilisei“, един от най-известните развъдчици на бройлери, стартира и ферма за гъби, която продава продукцията на супермаркетите чрез етикета „Produse românești“ (в превод „румънски продукти“). Винарна Расова е една от най-модерните изби в Румъния, построена през 2014 г. и разположена под добруджанското слънце, което грее над 2100 часа годишно, повече от всяка друга част на страната. Има колекция от модерни, енергични вина, всяко от които разказва свежа червена, бяла или розова история. Тукашният мост се превърна в идеално вечерно допълнение към насладата от чаша вино на открито.

 

Интензивните първи два дни от пътуването бяха последвани от трети ден с различни семинари и сесии по проекта, организирани в кметството на община Кълъраш. Бяха проведени дискусии по важни теми, свързани с дейностите и резултатите по проекта: Екшън плановете за пилотните обекти са в ход, така че заинтересованите страни ще имат възможност да кандидатстват за финансиране с тях след завършването им; Напредъкът по Етикета за качество при избора на най-добрите практики за Международната асоциация DANUrB (DIA); Представяне на новия партньор по проекта „URBAN – INCERC“; Комуникация и промоция за предстоящите събития и особено финалната подготовка за фестивала „Дни на Дунав“; Как изглежда идеалният град на Дунава и възможно ли е да съществува; И най-важното от всичко, продължаващ дебат относно идеите, целите и концепцията на следващия проект, продължение на сегашния, DANUrB++. Изложба на сестринския проект по Еразъм+ „Творчески Дунав“ (Creative Danube) привлече вниманието на всички във фоайето на кметството.

 

На четвъртия ден беше време за трансгранични преживявания за партньорите, тъй като се качиха на ферибот, прекосиха река Дунав и посетиха град Силистра. В кметството на общината се проведе среща с отдел „Градоустройство и културно наследство”, на която се обсъдиха съвместните дейности, бъдещи планове и възможности за развитие.

 

След това участниците се насладиха на пешеходна разходка с екскурзовод по културно-историчрския маршрут в града. В централната му част е разположена Южната крепостна стена и южната порта на Дуросторум-Дръстър. Това е най-добре запазената част от крепостната система на цитаделата Дуросторум-Дръстър, която все още може да се види зад градския площад. Дръстър е средновековното име на днешния град Силистра. Възниква върху основите на античния град Дуросторум и е бил столичен център по време на Второто българско царство.

 

Археологическият музей Силистра (Регионален исторически музей) се помещава в сграда, която е паметник на културата. Построен е между 1923 и 1926 г. като клон на Румънската народна банка в града. След 1990 г. в него се премества археологическата експозиция, а тя включва паметници от праисторическо, антично и средновековно време (съкровище от медни брадви и тесли от 5000 г. пр. Хр. и др.).

 

Връщайки се обратно в Румъния, отново дойде време за дегустация на вино във винарна Остров. Насажденията черпят своята същност от историята на мястото, която се слива още със славните дни на Римската империя и Древна Тракия. Собствениците развиват винен туризъм в региона, като вече имат готов хотел, различни къщи за гости (с басейни), които ще бъдат готови до края на годината, както и ресторант с 250 места.

 

В последния ден, обратно в Кълъраш, имаше няколко вдъхновяващи студентски презентации за местното и регионалното планиране в свиващите се региони. Партньорите по DANUrB+ успяха да споделят своята обратна връзка и да оценят представените проекти, като всички те се фокусираха върху участието на местните общности, демонстрирайки ценни идеи за бъдещо развитие.

 

Страхотните преживявания по поречието на река Дунав нямаше да се осъществят без ангажираността на домакините и заинтересованите страни, както и организатори на цялото събитие - Националния институт за изследване и развитие в туризма и Университета по архитектура и урбанизъм "Йон Минку" (Румъния).

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

Проектът DANUrB+ стартира през юли 2020 г., за да активира непопулярното културно наследство и ресурси в периферията на река Дунав и граничните региони. Той е съфинансиран от Програмата за транснационално сътрудничествоДунав 2014-2020 г. Негов краен резултат се очаква да бъде повишаване на местното развитие и международната туристическа привлекателност.

 

Текстът е разработен по проект „Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

Снимки: Адриан Радулеску, INCDT и Национален туристически клъстер "Българският пътеводител"

Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП) и Националните фондове на участващите държави.

Галерия

 • partners-on-the-bridge_122x122_crop_422a2e95eb
 • comana-natural-park_122x122_crop_a65501215f
 • casa-comana-adventure-park_122x122_crop_a4fa6e0c8e
 • comana-paper-mill_122x122_crop_9565ab4ffe
 • workshops-in-calarasi_122x122_crop_ef74954688
 • municipal-museum-of-calarasi_122x122_crop_5eaa729ed6
 • archaeological-museum-silistra_122x122_crop_9ed373a7a9
 • remains-of-durostorum-drustar_122x122_crop_e1c9756ba5
 • partnership-next-to-the-river_122x122_crop_e157213b29
 • wine-selection-of-ostrov_122x122_crop_c998eac451
 • presentation-of-students-in-calarasi_122x122_crop_e7b96be0b5