1696506626582-scaled_1306x818_crop_fd08fa3edf

Отворена е втората покана по инициативата за финансиране StarGrowth

Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" обявява отварянето на Втората покана по международната иициатива за финансиране на МСП в туризма, съфинансирана по програма "Единен пазар" на ЕС.
Всички новини

На 2 октомври 2023 г. проектът StarGrowth обяви началото на втората си покана за представяне на предложения за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) в областта на селския и екотуризма в Кипър, Словения, България, Италия и Румъния.

 

Това се случва след успеха на първата покана на StarGrowth през юли 2023 г., в рамките на която много МСП се възползваха от финансова подкрепа и техническа помощ.

Основната цел на отворената покана StarGrowth е да се даде възможност на МСП да бъдат подкрепени в прехода им към устойчивост и дигитализация. Това е в съответствие с усилията на ЕС за насърчаване на устойчивостта и иновациите в туристическата индустрия, която беше силно засегната от пандемията COVID-19. Тъй като туристическата индустрия е основен източник на доходи за много от тези страни, проектът STAR GROWTH предлага така необходимата спасителна линия за МСП, които изпитват затруднения.

 

Посредством тази покана ще бъдат избрани МСП, които ще получат персонализирана техническа подкрепа и програми за изграждане на капацитет, за да въведат устойчиви и иновативни практики. Това не само ще им помогне да подобрят екологичните си показатели, но и ще ги направи по-конкурентоспособни на пазара. Освен това отворената покана ще подпомогне МСП и при получаването на сертификати за устойчивост и екологичност, изготвянето на проучвания за екологичния отпечатък и прилагането на мерки за подобрение. Един от ключовите елементи на отворената покана STAR GROWTH е насочен към обучение и изграждане на капацитет на персонала.

 

Това е от решаващо значение за МСП да възприемат иновациите и устойчивостта, които са от съществено значение за тяхното дългосрочно оцеляване и успех. Като предоставя възможност за повишаване на капацитета на персонала и подобряване на жизнени знания и умения, отворената покана има за цел да укрепи МСП и да им осигури условия за растеж и устойчивост.

 

Крайният срок за кандидатстване е 15 ноември 2023 г., 17:00 ч. централноевропейско време. Това дава достатъчно време на кандидатите да подготвят своите заявления и да съберат цялата необходима информация. Процесът на подбор ще бъде конкурентен, като група от експерти ще оценява всички заявления въз основа на набор от специфични критерии. Това ще гарантира, че ще бъдат избрани най-качествените предложения, на които ще бъде предоставена необходимата подкрепа.

 

Като цяло втората покана на StarGrowth е възможност за МСП в сектора на селския и екотуризма да получат така необходимата подкрепа. Тъй като туристическата индустрия е от решаващо значение за икономиките на тези страни, инициативи като StarGrowth играят ключова роля за насърчаване на устойчивостта и иновациите в този сектор. Надяваме се, че чрез тази отворена покана МСП ще могат да се адаптират и да процъфтяват в променящия се туристически пейзаж и да допринесат за цялостното икономическо развитие на своите държави.