logo-1_1306x818_crop_342d102318
Тема

Обучение по туризъм за българи и румънци по програма INTERREG V-А Румъния – България ще се проведе в Добрич

Обучение по туризъм за безработни българи и румънци ще се проведе между 31 май и 1 юни 2018 г. в град Добрич.
Всички новини

Обучение по туризъм за българи и румънци по програма INTERREG V-А Румъния – България ще се проведе в Добрич

 

Обучение по туризъм за безработни българи и румънци ще се проведе между 31 май и 1 юни 2018 г. в град Добрич. Семинарът е част от проекта „Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по програма INTERREG V-А Румъния – България и се организира от Национален Туристически Клъстер „Българският пътеводител“. 

 

Семинарът, воден от преподавателите по туризъм проф. Соня Милева и проф. Мария Воденска, ще даде възможност на 20 участници от България и Румъния да обогатят знанията си в сферата на туризма и по този начин да получат по-добри възможности за намиране на работа и професионално развитие в сектора.

 

Интензивната двудневна програма на обучението цели да предостави на участниците както солидно теоретично въведение в основите на туризма, така и възможността да приложат придобитите знания и умения в практически казус.

 

Проектът “Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“ с акроним „SEM -Centres” е насочен към създаването на устойчива заетост и повишаване на квалификацията в българо-румънския трансграничен регион. SEM -Centres цели да противодейства на високите нива на безработица (около 10% за Румъния и 12% за България) и ниските нива на инвестиции и предприемачески дейности в региона. Проектът предвижда предоставянето на обучения, създаване на Центрове за устойчива заетост и виртуален Център, който съдържа богат набор от образователни материали и информация за възможностите за работа в областите на информационните технологии, селското стопанство и туризма.   

 

Партньори по проекта:

Румънска асоциация Е (quilibrum) C.B.A.E.E

НТК „Българският пътеводител“

Регионален Агробизнес Център-Видин

 

За повече информация:

http://www.sem-centres.eu/bg/

Национален Туристически Клъстер „Българският пътеводител“, България: info@bg-guide.org