logo_1306x818_crop_d16064c5bb

Нови възможности за туризма по поречието на река Дунав

Проект DANUrB+, финансиран по програма за транснационално сътрудничество Дунав, започна на 1 юли 2020 г. за да насърчи устойчивото развитие на културното наследство и ресурси по периферните и гранични региони на река Дунав. Национален туристически клъстер е ключов партньор за България, водещ пакет Комуникации. Клъстерът ще допринесе с организирането на няколко международни събития, включителни Фестивал Дни на Дунав и ще изгради общ DANUrB бранд и имидж. Чрез създаването на обюа визуална идентичност, проектът ще достигне до повече заинтересовани страни и ще допринесе за разширяването на вече изградената партньорска мрежа от организации и градове.
Всички новини

Проект DANUrB +, финансиран от транснационалната програма Interreg Дунав, започна на 1 юли 2020 г. Проектът ще насърчи устойчивото използване на културното наследство и ресурси на периферните и граничните региони по Дунав. В рамките на 30 месеца той ще създаде нови привлекателни възможности за идентифицирани населени места и „свиващи се“ региони и ще активира недостатъчно използваното културно наследство за укрепване на Дунавската културна идентичност. Дейностите по проекта ще доразвият „Градски бранд Дунав“, ще дадат възможност за по-добро наблюдение на туристическите движения и разходи и ще подобрят съществуващите Културни маршрути. DANUrB + ще добави стойност към дунавската културна идентичност чрез планирани събития като Дни на Дунав, различни публикации, включително Атлас на градовете DANUrB+, документални филми и др. За да се насърчи стойността на културното наследство по поречието на Дунав, проектът ще подобри капацитета на местните заинтересовани страни за сътрудничество на местно и междурегионално ниво. Очакваният резултат е повишаване на местното развитие и международната туристическа привлекателност.

 

Проект DANUrB + е изграден върху 4  основни стълба: проучвания, инструменти за планиране, образование и действие. Пет университета от различни страни ще участват в планирането и изследванията на териториалния туризъм. Професионалните туристически организации, сред които Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, ще си сътрудничат с образователни институции при предоставянето на знания за туристическите клъстери и икономиката, докато други НПО ще управляват дейности, включващи местни заинтересовани страни, насочени към иницииране на проекти за съживяване на наследството. Партньори от общо шест държави ще работят заедно за насърчаване на устойчивото използване на културното наследство и ресурси в дунавските общности. Училищната програма, която ще се създаде по проекта, ще обучи младите хора за междукултурните ценности, насърчавайки ги да открият и оценят наследството, свързано с река Дунав.

 

Инициативата се основава на работата по проект DANUrB, реализиран в периода 2017-2019 г. и обхващащ 7 държави, 20 партньора и 22 града. Той създаде богати бази данни със съществуващите културни-исторически ресурси и заинтересовани страни, разработи тематични обиколки и организира няколко местни програми. DANUrB+ продължава този мрежов междурегионален подход, добавяйки към населените места и заинтересованите страни, вече включени в Платформата и Културната мрежа, „свиващи се“ градове и региони. По този начин са включени няколко нови града и региони: Свищов (BG), Корабия, Добрета-Турну Северин (RO), Сомбор (RS), Бая, Szob (HU) и Gabčíkovo (SK), в които културното наследство ще бъде използвано като противодействие на негативните социално-икономически процеси.

 

Партньорството DANUrB + се състои от 17 ЕФРР и 2 ИПП партньора, както и 23 асоциирани стратегически партньори от 6 държави. 10 партньори от консорциума вече бяха част от проекта DANUrB, включително Университета по технология и икономика в Будапеща (Унгария), действайки отново като Водещ партньор. Участието на нови партньори ще допринесе допълнително за оформянето на нова Дунавска културна идентичност, което е основната цел на проект DANUrB +.

 

За повече информация: danurb@bg-guide.org 

 

Проектът е финансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП).

Галерия

  • danube-tp-map-a3-final_122x122_crop_bb285e8af5

Файлове за изтегляне

Press Release 1