map_1306x818_crop_8c5fd116e5

Най-новите тенденции в туризма ще бъдат представени на българо-сръбски форум

Български и сръбски експерти в областта на туризма ще обсъждат най-новите тенденции в сектора по време на трансграничен семинар на тема „Най-добри практики в устойчивото развитие на туризма и подходът „QuestTour“. Форумът ще се проведе на 27 май 2021 г. онлайн.
Всички новини

 

Български и сръбски експерти в областта на туризма ще обсъждат най-новите тенденции в сектора по време на трансграничен семинар на тема „Най-добри практики в устойчивото развитие на туризма и подходът „QuestTour“. Форумът ще се проведе на 27 май 2021 г. онлайн. Той се организира по проект „Questour - Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България и Сърбия“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия 2014-2020. Сред целите на форума еподобряване на сътрудничеството между туристическите организации и местните власти за по-ефективно управление на дестинациите и разработване на атрактивни туристически продукти въз основа на съществуващите природни и културни ресурси чрез включване на местните общности. Подобряването на компетенциите на местните заинтересовани страни също е сред планираните крайни ефекти на семинара. Ще бъдат представени и добри практики от двете страни на границата. Очакването е всичко това да улесни изграждането на мрежи и подобряване сътрудничеството между заинтересованите страни от сръбска и българска страна. Най-новите тенденции в сектора на туризма ще бъдат представени от четирима професионални преподаватели.

 

По време на семинара ще бъде организирана и кръгла маса с представители на различни заинтересовани страни. На нея ще бъдат обсъдени и посочени потенциалните решения за преодоляване на пречките и използване на възможностите за устойчиво развитие на туризма в региона. Кръглата маса ще включва дискусии и възможности за работа в мрежа и ще помогне да се надградят резултатите от проведените вече онлайн обучения.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ и неговите автори, и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

      Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020.