bononia-ntc-bg-guide_1306x818_crop_1f903d1fa2

Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" посети Бонония/Видин като Координатор на пилотния обект

На 30 и 31 октомври 2021 г. Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" посети Бонония/Видин, Рациария/Арчар и Синаговци като Координатор на пилотния обект и Национален център за контакт по проект „Living Danube Limes” (LDL).
Всички новини

Посещенията на обекта бяха разделени на три етапа заради пандемичните условия и COVID-19 мерките.

 

Първият етап започна с предварително посещение през април месец т.г. от страна на Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" на новооткритите находки в Бонония/Видин и разкопките в Синаговци. Координаторът на пилотния обект проведе интервю с водещия археолог на мястото доц. д-р Здравко Димитров, от Националния археологически институт с музей – БАН, който даде ясна представа за напредъка на текущата работа, като добави съществена информация за идентифицирането и по-нататъшното геоморфологично проучване.

 

Вторият етап имаше за цел да запознае местните заинтересовани страни с приноса на проекта за определянето на изключителната универсална стойност на римския дунавски лимес. Посещението се проведе на 27 и 28 октомври 2021 г. от представители на другите български партньори Асоциация на Дунавските общини и Център за интерпретиране на наследството. На община Видин и представители на местната администрация с туристическо портфолио и музеи бяха представени целите на проекта и неговите резултати до момента. Бяха подчертани важни теми като - номинацията на обектите на дунавския лимес в България за вписване в Предварителния списък за световно наследство на ЮНЕСКО като групов обект, потенциалът на дейностите на пилотния обект за насърчаване на историко-културния туризъм, попълване на археологически форми за обектите със съответна историческа, археологическа и туристическа информация (те ще създават съдържание за мобилното приложение на всички обекти на римския дунавски лимес) и др.

 

Следващият етап се състоеше от публично обявено събитие за посещение на 30-31 октомери 2021 г. на пилотния регион Бонония/Видин, Рациария/Арчар и Синаговци от екип на Национален туристически клъстер "Българският пътеводител". По този начин проекта достигна до голяма аудитория, която имаше възможността да се запознае с възможностите и потенциала му.  Всички заинтересовани страни взеха участие в дискусията за решаващата роля на Видин в дейностите по проекта. Директорът на Регионален исторически музей-Видин (Асоцииран партньор по проекта към Национален туристически клъстер "Българският пътеводител") изрази желание да се присъедини към международния музеен клъстер Дунавски Лимес. На местни представители от хотелиерската индустрия беше акцентирано върху туристическия потенциал на Видинска област във връзка с Дунавския лимес.

 

Материалът е разработен в рамките на проект „Валоризиране на културното наследство и насърчаване на устойчивия туризъм, чрез съживяване на общото наследство по Дунавския лимес като основа за културен маршрут“, с акроним Living Danube Limes, по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

 

 

Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП и ЕИС).

Галерия

  • western-gate-bononia-vidin_122x122_crop_8a13bf65d5
  • sinagovtsi-excavations_122x122_crop_bd379d7ef5
  • ratiaria-archar-old-excavations_122x122_crop_d2e745db63
  • ratiaria-arcgar-thermi-new-findings_122x122_crop_b46190a7e8