bononia-western-gate-remains-in-the-kaleto-neighborhood-covered-with-geotextile-2_1306x818_crop_32d0e0d88e

Историческа туристическа обиколка връща участниците във времето на античните легиони

Разгадаване на кодирани столетни послания, вълнуващо прелистване на овехтели дневници, търсене на отдавна забравени съкровища – това предлага третият тур от трансграничния проект „Questour“ между България и Сърбия. Участниците в туристическата обиколка ще бъдат въвлечени във вълнуващото приключение да разкриват скрити загадки и така, стъпка по стъпка, да се придвижват към следващия обект.
Всички новини

Разгадаване на кодирани столетни послания, вълнуващо прелистване на овехтели дневници, търсене на отдавна забравени съкровища – това предлага третият тур от трансграничния проект „Questour“ между България и Сърбия. Участниците в туристическата обиколка ще бъдат въвлечени във вълнуващото приключение да разкриват скрити загадки и така, стъпка по стъпка, да се придвижват към следващия обект. Турът „Пътят на легионера“ е разработен по идея на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, Водещ партньор на проект „Questour“.

 

Самият проект е фокусиран върху неизследваните или малко познати туристически културно-исторически маршрути и ресурси в трансграничния регион България-Сърбия и търси начини за подобряване на тяхната популярност и насърчаване на устойчивия туризъм. Затова и забележителностите, включени в това събитие, са по-малко изследвани и известни. Туристически обиколки ще има от двете страни на границата България-Сърбия.

 

От българска страна необичайната експедиция се организира от Община Враца на 14-15 юни 2021 г. Своеобразната игра ще отведе участниците сред различни археологически разкопки и антични крепости. През втория ден експедицията ще търси скрити послания и знаци в различни римски крепости в региона на Видин.

 

Сръбският маршрут, по който ще се движат изследователите, е дело на ЕНЕКА - Асоциация на икономическите експерти (Ниш) и ще продължи на 16 юни 2021 г.Той обхваща няколко археологически обекти от римско време.  

 

Тематичната туристическа обиколка ще бъде заснета на видео, което впоследствие ще даде възможност на всеки да се докосне до богатата антична история от двете страни на границата България-Сърбия.

 

Приключението „Пътят на легионера“ е третият подобен тур, част от инициативите по проект „Questour - Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България и Сърбия“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия 2014-2020. Проектът цели повишаване важността на неизследваните туристически културно-исторически маршрути и ресурси в трансграничния регион България-Сърбия, подобряване на туристическите обекти и насърчаване на устойчивия туризъм. Фокусът е върху повишаване участието на общността и ангажираност към устойчивото използване на трансграничните природни, културни и исторически ресурси.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е единствено отговорност на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ и неговия автор, и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020.