bratislava3_1306x818_crop_b4887cdb3b

DANUrB - партньорска среща-семинар в Братислава

Измина една година от началото на съфинансирания от ЕС проект DANUrB. Това бе и причината всички партньори по проекта да се срещнат отново, за да разгледат напредъка по проекта, да обобщят постигнатите резултати и да очертаят предстоящите си дейности.
Всички новини

Партньорската среща-семинар се проведе от 1 до 3 март 2018 г. в Братислава и бе организирана от Факултета по архитектура на Словашкия технологичен университет, който беше и домакин на събитието.

Форумът започна с приветствени речи от ръководителя на проекта Bálint Kádár и декана на факултета Ľubica Vitková, а след това всички участници бяха посрещнати от Simona Ene от Съвместния секретариат на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“. Тя пожела успех в бъдещата работа по проекта и изрази готовността си да отговори на всички възникнали въпроси.   

 

Първият ден от срещата беше посветен на прегледа на постиженията от работата по всичките седем работни пакета. Бяха представени процедурите по управление и финансовите въпроси, а след това посредством подробни статистически данни бе разгледана и комуникационната програма, която обединява всички дейности по проекта.

 

Последните дванадесет месеца от проекта бяха както плодотворни, така и изпълнени с предизвикателства. От началото на проекта досега партньорите организираха почти 240 вътрешни координационни срещи и 49 срещи с асоциирани партньори, участваха в 47 дискусии със заинтересованите страни и в 33 международни конференции (в Китай, Португалия, Гърция, Швейцария, Унгария, Сърбия, Словакия, Австрия и др.) и написаха 14 научни статии и също толкова доклади.

 

След като разгледаха актуалното състояние на Работен пакет (РП) 3 – „Изследователска платформа“, РП4 – „Културна мрежа“ и РП5 – „Пространствени проучвания“, партньорите постигнаха споразумение за ефективно сътрудничество и координация по важни проектни резултати, като например бази данни „Наследство“ и „Заинтересовани страни“, Книгата DANUrB, каталозите на студентски творби, датабазите на географски информационни системи и пътуващата изложба. Стратегията DANUrB, която предстои да бъде формулирана в рамките на РП6, ще се базира на приноса на всички партньори по проекта и на работата по останалите работни пакети. След като бе обсъдена комуникацията, представителите, работещи по приложението Pocket Guide, изнесоха презентация за DANUrB Tours.   

 

Особено интересна част от панела бе представянето на реализираните дейности, събития, изложби, общи проекти и така наречените микролаборатории, свързани с река Дунав, като например проектите "Разширена градина" и "Photovoice project". След като изслуша всички презентации, Simona Ene изрази задоволството си от напредъка по проекта и го определи като много добре и ефективно управляван. Тя предложи да се разгледа участието на представителите на DANUrB в рамките на Годишния форум на стратегията на ЕС за Дунавския регион, който ще се проведе на 17-18 октомври 2018 г. в София и ще бъде насочен към методологиите на стратегиите и събитията, свързани с река Дунав.

 

Първият ден от срещата приключи с презентация от ръководителя на проекта, който говори за структурата на предстоящите събития в Илок, Бачка паланка и Нови Сад на 6-9 май 2018 г. и Русе / Гюргево и Видин / Калафат през септември 2018 г., както и за пътуването по Дунавска делта през май 2019 г. и заключителната конференция в Щурово / Естергом, която ще се проведе на 29 юни 2019 г.

 

Вторият ден от срещата започна с дискусия за един от планираните крайни резултати по проекта DANUrB - Книгата DANUrB за неизследваното културно наследство в общностите по поречието на река Дунав. Партньорите бяха разделени на три групи според трите секции на книгата и обсъдиха всички оперативни процедури по отношение на сътрудничеството при създаването на главите на книгата. Резултатите от студентските семинари и пилотните проекти в градове Щурово / Комарно, Голубац / Нови Сад, както и студентски творби от Будапещенски университет по технологии и икономика ще бъдат представени в три каталога по време на изпълнението на проекта. Представен бе и и графичният дизайн на книгата и каталога.

 

Последва презентация за напредъка при създаването на датабазата на географските информационни системи, представена от екипа на Виенския технически университет, който е и разработчик на шаблона и ръководството на датабазата.

 

По време на цялото събитие във фоайето на факултета можеше да се разгледа изложба на информационните листове „Наследство и Заинтересовани страни“. Тези листове служат като работни документи и ефективно обясняват значението на различните видове наследство, разположено по протежението на река Дунав.

 

По време на дискусията беше решено партньорите да се съсредоточат върху елементи с универсална стойност или автентичност, които се вписват в матрицата DANUrB от гледна точка на темата и мащаба на проекта,  както и на елементи, които да засилят включването на местните участници, за да подобрят качеството на живот на местната общност и да повишат видимостта на местната идентичност.

 

В края на третия проектен период всички работни таблици ще бъдат въведени в базата данни на географските информационни системи и някои избрани текстове ще бъдат интегрирани в приложението Pocket Guide, което ще представя на потребителите тематични DANUrB екскурзии. Разработчиците на този наръчник споделиха своето вдъхновение от проекта и дадоха примери и препоръки на присъстващите.

 

Последната презентация беше посветена на стратегията DANUrB, която освен за партньорите по проекта трябва да бъде полезна и за всички заинтересовани страни. Тази стратегия е документ, който обединява знанията, усвоени от участниците, и представлява инструментариум, който позволява на заинтересованите страни да планират стратегическите действия, основани на културното наследство. Със своите срокове и цели тя е ориентирана към сътрудничество и носи духа на DANUrB.

 

От гледна точка на управлението на проекти, много важна част от работния ден на партньорите беше срещата на Управителния комитет, на която за да обсъдят напредъка по проекта се събраха повече от 20 ръководители на работни пакети и ръководители на проекти.

 

Третият и финален ден от срещата-семинар на партньорите в Братислава се състоя от две екскурзии, целящи да запознаят участниците с района на Братислава. Първата екскурзия заведе партньорите в Словашката национална галерия. Нейният генерален директор г-жа Alexandra Kusá представи настоящите планове и комуникационната стратегия на галерията за организираните събития и дейности.

 

 

Речта й бе последвана от презентация на г-н проф. Pavol Paňák, един от авторите на проекта за реконструкция на галерията. Той представи на участниците бъдещия вид на галерийните сгради, тяхната функция и новата им връзка с пешеходната зона на Стария град и с река Дунав. След обяд партньорите посетиха Danubiana | Meulensteen Art Museum Bratislava, музей, който се намира непосредствено до брега на реката на няколко километра от центъра на града надолу по течението. Тази екскурзия, посветена на съвременното изкуство, бе подобаващ край на тридневната среща-семинар на партньорите от DANUrB.

 

 

За повече информация относно проекта DANUrB, моля, посетете www.interreg-danube.eu/danurb

 

Следвайте проекта DANUrB в социалните мрежи:

https://www.facebook.com/DANubeUrbanBrand/

https://twitter.com/DANubeUrbanBran

https://www.linkedin.com/in/danurb-project-08a309141/

https://www.youtube.com/channel/UCgdE37NGcNpr6dXrf8SOyVw

 

Този проект се съфинансира от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП)

Галерия

  • bratislava9_122x122_crop_ae2164301a
  • bratislava8_122x122_crop_08bf571531
  • bratislava7_122x122_crop_b69667b24d
  • bratislava6_122x122_crop_dbc87b96a7
  • bratislava5_122x122_crop_854809a3c2
  • bratislava4_122x122_crop_b6777ee852
  • bratislava1_122x122_crop_4a48b8b0a0
  • bratislava2_122x122_crop_f18df4eae6