art-reefs-leaflet-page-001_1306x818_crop_b8c06827f9

Брокерско събитие по проект ArtReefs

На 12-ти юни 2018-та година в Пескара, Италия ще се проведе финалното събитие за популяризиране на постигнатите резултати и среща между местни, регионални и европейски стратегически заинтересовани страни, посветено на изкуствените рифове по проект “ArtReefs”
Всички новини

Проект „ArtReefs” стартира през август 2016-та година и ще приключи през 2018-та в Пескара с две събития:

 

  • Събитие за популяризиране на постигнатите резултати: популяризиране на постигнатите резултати и анализ на възможностите за устойчиво развитие на Адриатическия бряг, фокусирано върху ползата от изкуствените рифове;

 

  • Брокерско събитие: уникална възможност за срещи между публичния и частния сектор, публичната власт, университети, изследователски центрове, чрез които да се укрепят или създадат нови партньорства в сферата на туристическите пакети, базирани на изкуствени рифове, за „син растеж“

 

Регион Абруцо - Департамент по туризъм, култура и ландшафт е победител в проекта с директно финансиране “ARTREEFS”, който заедно с пет други европейски организации - INNOGATE to Europe, CNR-ISMAR, Pôle Mer Méditerranée, Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ и Асоциация на българските черноморски общини, популяризира използването на иновативни изкуствени рифове като гъвкав инструмент за справяне с широко разпространените предизвикателства в регионите на Средиземно и Черно море, като влошаване качеството на околната среда, недиференциран масов туризъм, липса на иновации, сезонност и конфликти между потребителите на крайбрежната зона.

 

След първоначалната фаза на проекта, в която бяха анализирани политики, законодателство и възможни бизнес модели, придружени с изследвания в сътрудничество със засегнати страни от всички сектори, беше изработена съвместна макро-регионална визия и беше създаден План за действие.

 

Различни организации, компании за управление на дестинации, професионалисти в сферата на туризма, занимаващи се с водни спортове, и организации, занимаващи се с морския сектор, крайбрежното планиране и мениджмънт, инженеринг, опазване на морската среда, рибарство и аквакултури, наука и образование, се присъединиха към публично-частното партньорство, за да постигнат следните цели:

 

  • Популяризиране на изкуствените рифове като средство за опазване на околната среда и крайбрежен мениджмънт
  • Демонстриране на потенциала им за устойчив туризъм и свързани дейности
  • Насърчаване на сътрудничеството между заинтересовани страни в морската сфера
  • Гарантиране, че новите изкуствени рифове са социално и икономически устойчиви и природосъобразни и в съответствие с жизнеспособни и включващи дългосрочни планове за управление

 

 

Партньор 5 - НТК „Българският пътеводител“,  info@bg-guide.org

Галерия

  • slide2_122x122_crop_614867a554