ten-logo-1_1306x818_crop_84e70ba702

Бизнес конференция за предприемачество в туризма събира експерти и обучаващи се от четири държави

Бизнес конференцията „Транснационално предприемачество в действие“ ще се проведе онлайн в петък, 31 юли 2020 г. Събитието ще срещне предприемачи, преподаватели, представители на местната власт, ученици и студенти от сферата на туризма и свързаните с него индустрии.
Всички новини

 

 

Бизнес конференцията „Транснационално предприемачество в действие“ ще се проведе онлайн в петък, 31 юли 2020 г. Събитието ще срещне предприемачи, преподаватели, представители на местната власт, ученици и студенти от сферата на туризма и свързаните с него индустрии. Домакин на конференцията е Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, а участие в нея ще вземат експерти от участващите държави по проект „Транснационална образователна мрежа за младите хора - нови технологии и предприемаческо мислене в туристическата индустрия - TRANS-EDU-NET”, финансиран по програма INTERREG V-B Балкани-Средиземно море 2014-2020. Това са България, Гърция, Албания и Северна Македония. Освен да отчете резултатите от работата по проекта, събитието има за цел да насърчи заинтересованите страни от различни области да си сътрудничат и да работят заедно чрез разработените иновативни инструменти за обучение, за повишаване на уменията и насърчаване на предприемаческото мислене в областта на туризма и споделяне на придобитите знания.

 

Партньорите по проект TRANS-EDU-NET бяха ангажирани да насърчат образователните и предприемаческите умения на младежи на възраст между 16 и 30 годишна възраст в областта на туризма, като бъдат предоставени възможности за съвместни инициативи за професионално образование и обучение, които да послужат за целите на туристическата индустрия.

 

Разработени бяха транснационални учебни планове на две нива - професионално образованиеиобучение и университетско ниво. Всички материали са достъпни на образователната платформа www.trans-edu.net, коятопредоставя възможност за подобряване на знанията и уменията на младите хора в туризма и предприемачеството. Тя дава достъп до допълнителни специализирани учебни материали, създадени и систематизирани от реномирани преподаватели и професионалисти от четирите страни, участващи  в проекта. За успешното си завършване на обучението  потребителят получава сертификат, който може да бъде ценен инструмент за връзка с потенциални бъдещи работодатели.

 

По проекта бяха извършени и няколко обучения - за обмен на знания за млади предприемачи, обучителни международни лагери, бизнес конференции и участия в местни трудови борси, онлайн обучения. Обменът на знания се проведе във всяка страна партньор и благодарение на тях младежи придобиха повече знания за спецификата на туризма и предприемачеството, възможностите за започване на бизнес, споделиха знания и опит със свои връстници и преподаватели от страните партньори и се учиха да мислят транснационално. По време на международните обучителни лагери над 80 младежи от четирите страни партньори имаха шанса да променят нагласата си към предприемаческото мислене и създаването на собствени компании. Въз основа на транснационалните учебни програми, които са достъпни онлайн по всяко време и навсякъде, младежите вече имат възможност да задълбочават допълнително знанията си, получени в училище, университет или в центровете за професионално образование и обучение.

 

Създадена е платфрома за бизнеспланове/ виртуална предприемаческа стая -www.virtualrooms.eu, в която може да се споделят идеи, да се изгражда екип за тяхното осъществяване, да се получават съвети и напътствия от транснационалната мрежа от професионални ментори и преподаватели. Виртуалната предприемаческа стая дава възможност за завършване и генериране на бизнес планове и стратегии и накрая за създаване на собствени компании за виртуален бизнес. Мрежата между младежи и ментори в онлайн среда създаде успешна практика за получаване на професионални съвети в реално време.

 

Hotel Empire е първата по рода си игра за бизнес симулация www.hotelempire.eu, която поставя участниците „в обувките“ на хотелски собственик. Играта, която беше създадена също по проекта, помага за подобряване на уменията и учи на повишаване на конкурентоспособността в реална пазарна и транснационална среда. Нейнатацел е да развие знания и умения, придобити от потребителите чрез обучението и създаването на собствена бизнес компания. Това се случва чрез стартиране и развитие на туристически бизнес, но под формата на игра, като по този начин младите хора обогатяват своите знания и умения за управление по един наистина атрактивен начин.

 

В края на проекта се проведе Балканско младежко състезание за стартъпи, в който младежи създадоха виртуални бизнес компании под менторството на различни експерти. Интересни идеи и предприемаческо мислене бяха представени и излъчени на живо във фейсбук страницата на TRANS-EDU-NET мрежата.

 

Финален щрих към богатата палитра от дейности по проект TRANS-EDU-NET ще се даде с провеждането на Бизнес конференцията „Транснационално предприемачество в действие“, в която желаещите експерти и обучаващи се в сферата на туризма и свързаните с него индустрии ще положат основите на нови бъдещи сътрудничества и работа в мрежа чрез създадените по проекта ресурси. Конференцията ще се проведе онлайн и стартира в петък, 31 юли 2020 г., в 11 ч. За регистрация - ТУК. За актуална информация вижте Фейсбук страницата на събитието.