2nd-call-applications-received_1306x818_crop_f3afe0b451

15 МСП от България ще получат финансиране по международната инициатива StarGrowth

Във втората покана за представяне на предложения по инициативата StarGrowth, която приключи на 13 декември 2023 г., бяха подадени 68 заявления от малки и средни предприятия (МСП) от Кипър, Словения, България, Италия и Румъния.
Всички новини

Във втората покана за представяне на предложения по инициативата StarGrowth, която приключи на 13 декември 2023 г., бяха подадени 68 заявления от малки и средни предприятия (МСП) от Кипър, Словения, България, Италия и Румъния. От България подадените заявления по Втората покана са 15, а по Първата покана бяха 6.

 

Поканата, която стартира на 2 октомври 2023 г., има за цел да предостави финансова подкрепа и техническа помощ на МСП в областта на селския и екотуризма в тези държави. Това се случва след успеха на първата отворена покана през юли 2023 г., в рамките на която много МСП се възползваха от програмата. Одобрените за България кандидати по Първата покана са 4, като всички МСП ще започнат изпълнението на своите дейности след сключване на договорите с одобрените кандидати от Първа и Втора покана.

 

Основната цел на отворената покана на StarGrowth е да подкрепи и даде възможност на МСП да направят своя устойчив и цифров преход. Това е в съответствие с усилията на Европейския съюз за насърчаване на устойчивостта и иновациите в туристическата индустрия, която беше силно засегната от пандемията COVID-19.

 

Чрез отворената покана МСП ще получат персонализирана техническа подкрепа и програми за изграждане на капацитет, които ще им помогнат да възприемат устойчиви и иновативни практики. Освен това инициативата подкрепя предприятията при получаването на сертификати за устойчивост и опазване на околната среда, изготвянето на проучвания за екологичния отпечатък, планове за устойчиво развитие и прилагането на мерки за подобрение. Съществен аспект на отворената покана StarGrowth е акцентът върху обучението и изграждането на капацитет. Като предоставя на персонала необходимите знания и умения, инициативата има за цел да укрепи МСП и да ги позиционира за растеж и устойчивост в конкурентната пазарна среда.

 

Успехът на проекта StarGrowth и цялостният отговор на отворените покани - общо 141 заявления, получени в рамките на първата покана (май-юли 2023 г.) и втората покана (октомври-декември 2023 г.) - показват голямото търсене на подкрепа и ресурси в туристическата индустрия. От съществено значение е правителствата и организациите да продължат да инвестират в международни инициативи като StarGrowth, за да насърчават устойчивостта, иновациите, цифровизацията и устойчивостта в този жизненоважен сектор. 

 

Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" е партньор за България. 

Повече за инициативата:

Facebook 

Instagram

LinkedIn