XI Фолклорен събор “Златна есен в Симеоновград”

Рейтинг

Фолклорният събор „Златна есен в Симеоновград” е с регионален характер.

Неговата цел е да съхрани българските народни традции и обичаи.

Провежда се ежегодно в края на септември или началото на октомври.

Участниците са разделени в няколко категории – фолклорни групи, групи за народни обичаи, индивидуални изпълнители (певци и свирачи).

 

Програмата на конкурса е публикувана на сайта на общината.

Потребителски снимки

Потребителски видеа

Коментари

200 Символа