X Юбилеен национален танцов фестивал „Ритъмът в сърцето ми“ за купа „Средец“

Рейтинг

Задава се Десетото юбилейно издание на Националния танцов фестивал „Ритъмът в сърцето ми“ за купа „Средец“.

То ще се проведе на 26 и 27 март 2016 г. в спортна зала „Триадица“, с подкрепата на СО – Район „Средец“, СО – Дирекция „Култура“ и СО – Дирекция ПИСТ.

Повече подробности – тук.

 

Потребителски снимки

Потребителски видеа

Коментари

200 Символа