Свободата да бъдеш - фестивал за ума, тялото и духа

Рейтинг

Някои от темите и лекторите, които ще видим на 24 октомври са:

Доц. д-р Мария Папазова
Антирак стратегия – за духовните аспекти за заболяването
Магдалена Пашова
Дзен хранене или как храненето да носи здраве и наслада
Мадлен Алгафари
Чувствам, следователно съществувам
Мартин Иванов
Алхимия на връзката „сърце – мозък”
Калина Стефанова и Катина Клявкова
Когато се чуваме или за портокала и личното щастие
Ана Вълева
ЖИЗНЕНАТА СИЛА: В какво е твоята истинска мощ?
Елица Великова
Любов и приемане
Д-р Гузал Тажибаева
Суфи практики за преодоляване на собствените слабости
Маргарита Асадурова
Красотата през очите на душата. Архетипни стилове и цветове
Надя Петрова
В търсене на истината за храната и здравето
Любомир Розенщайн
Освобождаване от обидата
Д-р Диана Милушева
Да се обясниш в любов… на КЛЕТКАТА
Мартина Генкова – Иванова
Капаните на позитивното мислене
Неда Терзиева
Кармично изчистване и енергийна трансформация
Весела Ангелова
Жива вълна – танцова практика
Георги Стоянов
Да чуеш шепота или да чакаш тухлата … или за обратната връзка от животаЗа информация: www.justbe.bg

 

Потребителски снимки

Потребителски видеа

Коментари

200 Символа