Римското наследство по Дунав като общ Европейски културен маршрут

Рейтинг

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате във фокус група, посветена на Дунавския лимес. Част от Дунавския лимес или границата на Римската империя по река Дунав с прилежащата фортификационна система получи статут на обект на световното наследство на ЮНЕСКО през юли 2021 г. 

 

Събитието е част от дейностите по проект „Валоризиране на културното наследство и насърчаване на устойчивия туризъм чрез съживяване на общото наследство по Дунавския лимес като основа за културен маршрут”, с акроним Living Danube Limes, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Проектът се фокусира върху свързването, съживяването, изследването, опазването и подчертаването на римския Дунав лимес като транснационално културно наследство с огромно значение, за да се създаде здрава основа за бъдещ Европейски културен маршрут. Проектът подкрепя номинацията на ЮНЕСКО за световното наследство на целия Дунавски лимес и се фокусира върху процеса на номиниране за Хърватия, Сърбия, Румъния и България.

 

Целта на първата фокус група в България е да представи иновативния подход за развитието на Дунавския лимес, който проектът прилага, както и да обсъди потенциалните ползи за заинтересованите страни на местно, регионално и национално ниво. Фокус-групата ще бъде посветена на изключителната универсална стойност на Римския Дунавски лимес и възможната му капитализация през XXI век.

 

За пилотен обект (регион) в България по проекта е избран Бонония (гр. Видин), Рациария (с. Арчар), както и новия археологически обект до с. Синаговци. Ще Ви запознаем с новостите при археологическите проучвания, вкл. проведената със съдействието на LBI ArchPro (Австрия) - партньор по проекта, неинвазивна археологическа геопроспекция, както и предстоящото създаване на виртуална реалност, приложението Living Danube Limes и създаването на Транснационален музеен клъстер Living Danube Limes.

 

Необходима е предварителна регистрация: ТУК

 

Фейсбук страница на събитието

 

Организатори на събитието са Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, Асоциация на Дунавските общини „Дунав“ и Център за интерпретиране на наследството.

 

Не пропускайте възможността да се запознаете с последните новости и потенциала за оползотворяване на културно-историческото наследство на Дунавския лимес!

Очакваме Ви!

 

Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП и ЕИС), както и от националния бюджет на Република България.

Потребителски снимки

Потребителски видеа

Коментари

200 Символа