Регионална Конференция "Творческият Дунав. Свързаността - ключът към преодоляване на "свиващите се" градове

Рейтинг

 

Регионалната конференция DANUrB+, посветена на потенциала на "свиващите се" градове, ще се проведе във Видин и в Калафат на 30 юни и 1 юли 2022 г.

 

 

Събитието се фокусира върху възможностите за развитие на българските и румънските градове по поречието на река Дунав с акцент върху значението на креативните и творчески индустрии, оползотворяване на културно-историческото наследство и значението на местните общности.

 

Регионалната конференция е посветена на представянето на резултатите от дейностите по проект DANUrB+ (Градски Бранд Дунав+), разработени в българските и румънските дунавски градове, както и на откриването на нови местни ценности на периферните ситуации в нашия регион, с особен акцент върху процесите на намаляване на населението и свиване на икономиката.

 

Основният език на конференцията е английски.

 

Страница на Конференцията

 

Фейсбук събитие

 

Организатори на събитието са: Национален туристически клъстер "Българският пътеводител", Община Видин, Нов Български Университет, Национален център за изследване и развитие в туризма/Румъния и Община Калафат.

 

Събитието е част от дейностите по проект DANUrB+ - Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав“, финансиран по Програма за Транснационално Сътрудничество „Дунав 2014-2020. 

Потребителски снимки

Потребителски видеа

Коментари

200 Символа