Пиеро / Pierrot - международен куклено-театрален фестивал за възрастни

Рейтинг

Международният куклено-театрален фестивал за възрастни "ПИЕРО" е създаден през 2000г по инициатива на Сдружение с нестопанска цел "ПИЕРО". Той е една нова, неконвенционална Европейска сцена на куклено-театралното изкуство, заложила на вкуса към различни форми и нетипичното: театър за възрастни в кукления театър.Фестивалът се провежда като биенале от 24 до 29 септември, под патронажа на Областния управител на Област Стара Загора. Организатори са Държавен куклен театър – Стара Загора, Община Стара Загора, СНЦ “ПИЕРО”, Национален център за театър, Министерство на културата , Българският център на UNIMA. Като съпътстващи прояви международният куклено-театрален фестивал "ПИЕРО" организира теоретични семинари, уъркшопове, арт борса, изложби, улично изкуство.Цели на фестивала са:
Развитие и популяризиране на професионалното куклено-театрално изкуство.Признаване на културата като важен елемент от социалната интеграция и гражданство.ТЕАТЪРЪТ да бъде бъдеще, да бъде мост, който пресича граници и установява приятелство и разбирателство между народи с различни култури и традиции.Изграждане на основите на дълготрайна мрежа на творчески образователен обмен и сътрудничество между куклени творци от всички континенти.

 

Информация: сдружение "Пиеро" 

Потребителски снимки

Потребителски видеа

Коментари

200 Символа