Тема

Осми областен фолклорен събор „Пръски от извора” във Враца

Рейтинг

 Осми областен фолклорен събор „Пръски от извора” ще се проведе на 20 април 2018г. под патронажа на Малина Николова, Областен управител на Oбласт Враца, пред паметника на Васил Левски.


Организатори са Регионално управление на образованието - Враца, Младежки дом – Враца, ЦПЛР „Център за работа с деца” Враца.


Съборът цели съхраняване и популяризиране на българските фолклорни песни, танци, обичаи и традиции; стимулиране интереса и любовта на младите към фолклорното творчество; подтикване към издирване и разпространение на фолклора и изява на най-добрите певци, групи и състави.


Съборът включва сценично представяне на обред или обичай;  народни песни, инструментални изпълнения и няма конкурсен характер.

Повече информация тук.

Потребителски снимки

Потребителски видеа

Коментари

200 Символа