Международно туристическо изложение "КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ" 2015

Рейтинг

Международно туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново е  специализиран форум за популяризиране на културния туризъм и неговото значение за България като туристическа дестинация.

Потребителски снимки

Потребителски видеа

Коментари

200 Символа