Международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът" 2015

Рейтинг

"Сцена на кръстопът" е замислен като ежегодна проява и се провежда през месец септември. Фестивалните дни започват от 10-ти и приключват на 23-ти септември. Във времето той естествено се превърна в Есенен театрален фестивал. В програмата му се включват от 20 до 25 театрални прояви и 7-8 съпътстващи срещи - кръгла маса, семинари, научни конференции, представяне на книги, творчески арт срещи, изложби с театрална тематика. 

За досегашното си съществуване, фестивалът е показал пред пловдивска публика над 350 театрални представления. В годините назад е имало представления на сцената на Античния театър, а всички други представления се провеждат в залите на Драматичния театър. Своето укрепване и развитие, фестивалът дължи на Министерство на културата, Община Пловдив и най-вече на всеотдайните си и дългогодишни спонсори. Есенният международен театрален фестивал "Сцена на кръстопът" се нарежда сред най-значимите културни събития в България.

 

Програмата на тазгодишният фестивал, както и повече информация за него можете да намерите на адрес: http://www.scenatepe.com/

Потребителски снимки

Потребителски видеа

Коментари

200 Символа