Фестивал "Дни на архитектурното наследство"

Рейтинг

За диалога „минало - настояще - бъдеще”, претворен през погледа на архитектурата, и значението на термина “памет“ ще стане дума по време на фестивала „Дни на архитектурното наследство“. Миналото е общата отправна точка, а изучаването му поставя основите на разбирателството и толерантността изобщо. Именно резултатите от този труд ще представят и обсъдят множество специалисти по време на „Дни на архитектурното наследство“.

 

В двата дни на фестивала в „Дом на киното“ в София ще се проведат разговори с архитекти, лекции за архитектурните ценности, добри и лоши практики при опазване на културното наследство, прожекция на филми и жива музика, дискусия и награждаване на дипломни работи на същата тема.

 

Повече информация на страницата  на събитието.

Потребителски снимки

Потребителски видеа

Коментари

200 Символа