Дни на Геотуризма, Благоевград

Рейтинг

Регионалните бизнес конференции "Дни на Геотуризма", организирани от НТК, целят запознаване на местния бизнес с модерните тенденции в туризма през призмата на стратегиите за развитие на региона, представяне на интересни бизнес модели и подпомагане на обмяната на ноу-хау сред участниците.

Потребителски снимки

Потребителски видеа

Коментари

200 Символа