2_1306x818_crop_9869705aca

Етикетът за качество DANURB – сбор от добри практики, стойностни продукти и услуги по река Дунав

Етикетът за качество DANUrB обхваща и използва богатото културно наследство, икономическото и социално развитие, както и силната общност по река Дунав. Това стана ясно на партньорската среща на DANUrB+, която се проведе в продължение на два дни 20-21 май, 2021 г. Тя събра онлайн повече от 40 участници от 19 партньорски организации, от 6 дунавски държави (България, Хърватия, Унгария, Румъния, Сърбия и Словакия). Брейнстормингът между партньорите върви с пълна пара, относно неговите характеристики, елементи на марката, стандартизация за фестивала „Дунавските дни“, законови изисквания и т.н. Бяха споделени някои добри примери на етикети за качество от всяка страна и стартира дискусия за най-подходящия символ, който трябва да е свързан с Дунав и ще е най-подобаващ за слогана на DANUrB+: “Пътешествие, свързващо общности“!
Всички новини

Един от организираните онлайн уъркшопи беше за играта Danurbanity, чиято цел е да създаде групово предизвикателство, дискусии и да се споделят факти и информация за дунавски обекти, чрез забавен и многоцветен игрален борд. Играчът трябва да го запълни с възможно най-много рибени люспи от неговия отбор (представени от определен цвят), за да бъде обявен за победител. По принцип играта е проектирана за деца, но може да се играе от всяка възрастова група. Някои от партньорите споделиха богатия си опит с използването на играта сред деца и ученици по предишния реализиран проект DANUrB.

 

Други уъркшопи бяха свързани с оценка и избор на непопулярни обекти на наследство, които да бъдат валоризирани от екшън плановете на DANUrB+, както и определяне на рамка за работа с мрежи от заинтересовани страни.

 

Всички задачи и резултати по проекта бяха щателно обсъдени по време на втория ден. Всеки партньор имаше възможност да сподели какво е постигнал досега и какви бъдещи стъпки ще предприеме за изпълнението на определените му отговорности.

 

Първият международен партньорски уъркшоп на DANUrB+ в Сомбор, Сърбия е предвиден за 15-17 юни, 2021 г. Ще бъдат споделени някои от най-добрите практики, планирани са уникални културни турове в различни дунавски селища, както и специален уъркшоп за журналисти, на който да бъдат осведомени за целите на проекта.

 

Останете на линия и ни последвайте за допълнително развитие, относно предстоящия уъркшоп, както и за всички активности по проекта.

 

------------------------------------------------------------------------

 

Проектът DANUrB+ стартира през юли 2020 г., за да активира непопулярното културно наследство и ресурси в периферията на река Дунав и граничните региони. Той е съфинансиран от Международната програма Interreg Danube за 2014-2020 г. Негов краен резултат се очаква да бъде повишаване на местното развитие и международната туристическа привлекателност.

 

Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ е ключов партньор по проекта за България

 

Текстът е разработен по проект „Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

 

 

Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП) и Националните фондове на участващите държави.

Галерия

  • 5_122x122_crop_f66f9def89
  • 1_122x122_crop_c24a5b488a